วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

5.03 Gen-C For PSP 3000 and 2000 นรก

5.03 Gen-C Final สำหรับ PSP 3000 and 2000 นรก เท่านั้น!!

Custom firmware 5.03 GEN-C

Before talking about what does not, here is a little reminder of what our custom firmware for the PSP-3000.
Background of core functions:

- COMPATIBLE with the PSP-3000 and PSP-2000 v3 official firmware 5.03
- Play backups of games REQUIRE PSP firmware above 6.10
- Playing UMD REQUIRE firmware above 6.10
- Playing UMD / ISO games protected against Custom Firmware
- Play PS1 games
- GEN available VSH MENU (SELECT)
- Recovery in VSH available
- Reading Homebrews
- etc..


It is time to get down to that angry because we have failed to resolve.

Known Bugs:

- The Recovery mode menu is "mixed"
The RECOVERY MODE 5.02GEN-A has been patched to run on the PSP-3000. It can change the most usual options but we encounter some problems with this VSH Recovery in and we have not managed to fix it. In fact, the menu sees some of his lines not properly allocated and others who do not work. Note that on a PSP-3000, the recovery is useless, or nearly so, since all the useful features found in the VSH menu or in Ultimate VSH menu Total_Noob of Total_Noob we strongly recommend that you install.


Here are the options of Recovery and their equivalents:

- USB toglie = OK
- Configuration = ok
- Skip Sony: not work (need not severe)
- Hide corrupt icons = not work and labor Skip sony logo
- Game folder HB ok
- Autorun EBOOT ok
- Fake region ok
- Use vsh menu ok
- XMB USB Device ok
- Load Device with USB ok
- Use M33 network update ok
- Use version TXT ok
- Hide MAC ok
- Use game categories = ok
- Reboot in official firmware> not working
- Run program at = Advanced Menu
- Advanced CPU SPEED =
- CPU SPEED = Plugins
- Plugins = registry hack
- Registry hack = device suspends
- Suspend device = reboot in official firmware
- Reset system = quit
Here is the much awaited latest firmware from GEN team!

PSP2000 v3 and PSP3000
5.03 Gen-C with ChickHEN R2 included


-VermillioN- พิมพ์ว่า:
เราใช้henตัวเก่าเลยนะ แค่เอาโฟลเดอร์ Gen-C ไปใส่ใน PSP\GAME กับh.binวางไว้หน้าแรกของ mem แล้วก็ทำตามขั้นตอนตามปกติค่ะวิธีลง และตัว อัพเดท Final ดูที่นี่นะครับ สำหรับพวกที่มี HEN อยู่แล้ว !!( มีแต่ตัว อัพเดท 5.03 GEN-C )

To install: Final

- Extract the file you have downloaded anywhere on your computer.
- Connect your PSP to your computer using the USB cable.
- Copy the "GEN-C" folder into /PSP/GAME
- Exit USB Mode And run the "5.03 GEN-C"
- Press "X" for updater on your PSP.
- Enjoy..


โ ห ล ด Link ..

gen-c-final-realease_1260916940.zip

http://www.mediafire.com/?iytctwcyzqh

Link สำรอง

http://dls2.pspgen.com/G/gen-c-final-realease_1260916940.zip

Link สำรอง

http://upload.one2car.com/โ ห ล ด.aspx?pku=27DF6B369DD1FHTQCC3F8Q6PBZZTHX

......................................................................................................................ส่วน วิธีลง และตัว อัพเดท อันนี่ คือคนที่ยังไม่มี HEN นะครับ !! ( มี HEN + อัพเดทเป็น 5.03 gen-C )

To install: ChickHEN PSP3000 GEN-C - ANiMeX.rar

1. โ ห ล ด the firmware on the link provided below.
2. Extract the file.
3. Copy all the files and folders inside the "ChickHEN PSP3000 GEN-C - ANiMeX" folder to the root of you MMS.
(NOTE: You must have a freshly formatted MMS for this to work 100%)
4. Run the updater on your PSP.
5. The rest should be easy. Enjoy!


โ ห ล ด ...

ChickHEN PSP3000 GEN-C - ANiMeX.rar

http://www.mediafire.com/?jez4ej2uwxr

...

1 ความคิดเห็น: